Schválené požadavky na příspěvky z KR ze dne 09.11. 2015

Advent – materiál 2000,-
Dovybavení kuchyňky 1000,-
Ovocný den 600,-
odměny – Přírodovědný Klokan 2. stupeň 300,-
Trestní zákoník 16x 3200,-
Občanský zákoník 16x 2700,-
dárky Mikuláš 1.-3. třída 1500,-
materiál – aktivity při odborné praxi 500,-
materiál – Schola Pragensis 1000,-
materiál – zápis do 1. tříd 2000,-

Zápis z jednání výboru Klubu rodičů ze dne 09. 11. 2015

Přítomni: J. Kolářová, J. Vrbová, D. Štekerová, V. Švec, P. Bernklau, R. Jakubcová, M. Vostrá
Omluveni: –

  1. Příprava oslav 50. výročí založení školy
  2. Stav transformace občanského sdružení na zapsaný spolek
  3. Odstoupení paní P. Bernklau na vlastní žádost z HV KR
  4. Čerpání fin. prostředků z účtu KR na listopad, prosinec, leden

Další schůzka Hl. výboru se uskuteční 18. 1. 2016 v 17.00 ve sborovně školy.

Zapsala
J. Kolářová